Frågor & svar
Nyheter

Åke S 2011-12-20

Eva E upprepar i många ord sin inställning, sammanfattad i (citat): ”Den kritik mot djurskyddskontrollen som framkommer...är starkt vinklad ur djurägarens perspektiv och ger inget utrymme för ett bemötande från de inblandade inspektörerna/veterinärerna. Sådan kritik blir enligt min mening ej konstruktiv att bemöta.” Skall kritik från ”verkligheten” inte bemötas sakligt bara för att djurskyddshandläggare inte tycker det är konstruktivt? Brott mot djurskyddslagen skall polisanmälas! Men varför ökar tjänstemannaåtgärder (förelägganden, livstids djurförbud och beslag av djur) mot djurhållare, men inte antal åtal? Tjänstemannabesluten behöver inte prövas fackmannamässigt i förvaltningsrätten, bara om formell behörighet fanns. Är det verkligen rättsäkert? Hur bör kritik bemötas? Bör tjänstemän gömma sig genom tigande, sedan Tjänstemannaansvar typ 1975 togs bort eller bemöta kritiken i sak?