Frågor & svar
Nyheter

Åke S 2011-12-20

Varför är både utredning och diskussion ovan enbart inriktade på "internt arbete" på länsstyrelsen? Borde inte mål sättas efter förhållanden i verkligheten, att djuren får det bättre? Ska verkligen hela processen grundas på djurskyddsinpektörens bedömningar? Vid överklaganden, vilken kompetens och oberoende krävs för att döma? Hur ska man möta seriös kritik, t ex i boken "Vi har avlivat din häst, den ligger under presennigen" av Michanek, Thelin, Borglid?