Frågor & svar
Nyheter

Berndt Eriksson 2011-12-20

Rättssäkerhet är när den enskilde kan lita på sina myndigheter, som han/hon är med och finansierar. Som ombud för ett antal djurägare som utsatts för djurförbud m m konstaterar jag att länsstyrelseerna använder brottspåståenden enligt 36 § djurskyddslagen och fattar beslut om det. Överklagas till förvaltningsrätt som sedan tittar om rätt lagrum angetss. De kan inte bevisprövning!!! Det är allmän domstol som skall avgöra om brott begåtts - inte länsstyrelserna! Det bryter mot Artikel 6 i Eu-konv om mänskl. rättigheter. Vi är några som försöker upplysa om detta men invanda rutiner är svåra att ändra och få ansvariga till insikt om detta. Två mål skall nu förberedas till Europadomstolen för de mänskl. rättigheterna. Jag gillar inte ordet "debatt" - tänk om vi kunde föra sakligt grundade dialoger i stället och dörigenom öka våra kunskaper om olika parters förhållanden och hur vi kan göra saker bättre för djuren och dess ägare.