Frågor & svar
Nyheter

Chris 2011-12-20

Jag kan hålla med ovanstående polis om åtalsanmälan på plats och det pga att länsstyrelserna underlåter att göra det, trots att det finns inskrivet i DL. Vi som är djurägare, kan då få en rättslig prövning som är i enlighet med med de principer som gäller, som t ex objektivitetsprincipen. Men då får det civila rättsväsendet vara väl medvetna om att myndigheterna undanhåller material som är till fördel för den som misstänks. När det gäller Thelins mfl bok som en handläggare kritiserar beroende på den starka vinklingen från djurägarens perspektiv och att inte de får komma till tals, så är det ju det som vi djurägare får uppleva gång på gång i hanteringen från länsstyrelser och förvaltningsdomstolarnas. Nu får ni smaka på er egen medicin.