Frågor & svar
Nyheter

Dick 2013-08-17

"Trots att antalet antalet kontroller halverats och personalen går på knäna har flera fall av vanvård uppdagats" står det i ingressen. Det finns det inget sammanhang i detta, endast att personalen vill ha fram flera fall av vanvård, det spegla inte sanningen i hur djurskyddet fungerar idag. På något sett är det ett ackordsprotokoll, ju fler fel man kan påvisa ju bättre utför man sitt jobb! Det visar inte på hur djurskyddet fungerar idag!