Frågor & svar
Nyheter

Micke Ljung 2012-01-09

Ja hänvisande till vad som här skrivits kan man återigen konstatera hur stora bristerna är i svenskt djurskydd. Och det är för mig ofattbart hur Länstyrelsen kan ha mandat att agera både Djurskyddsinspektör, Åklagare,Domare och Bödel i en och samma yrkesroll. Det är en stor fråga jag önskar svar på. Och hur man tänker ur Rättsäkerhets-Synpunkt? Jag har en ide om att vid varje djuromhändertagande så skall minst 3 veterinärer (oberoende av varandra) undersöka djuren, för undvikande av godtycklig avlivning som ofta styrs av ekonomi ifrån polisens sida. Istället borde man subventionera ett antal uppstallnings-gårdar där djuren kunde få vistas i väntan på den rättsliga prövningen (som borde prioriteras) och sedan agera utifrån Domstolens beslut. Detta skulle utgöra en större rättsäkerhet för både djur,djurägare och samhället. Och dessutom kunna bli ekonomiskt mera fördelaktigt för alla inblandade. Om det sköts på rätt sätt. Tycker en som drabbats oerhört hårt av rådande Djurskyddslag.