Frågor & svar
Nyheter

Hårt prövad förälder 2011-12-20

Man hör nästan enbart om småbarnföräldrarnas bekymmer. Jag fick en långvarigt sjuk tonåring därhemma och det accepterades inte alls av arbetsgivaren. Det borde också lyftas i debatten. Det finns inte alls några möjligheter att vara hemma med sjukt barn då!