Frågor & svar
Nyheter

Bep Weijand 2011-12-20

Jag har inte gjort karriär alls. Fick fyra barn och var hemma med dem tills den yngsta fyllde två. Har hasat mig fram med olika visstidsjobb som inte hade med mina studier att göra, och jobbar nu äntligen efter 33 år med det jag har läst till, fast som skogsarbetare och inte som biolog.