Frågor & svar
Nyheter

Biomedicinsk analytiker 2011-12-20

Arbetssökande, legitimerad med medicinsk kandidatexamen, också med lång arbetsliverfarenhet trots tre barn eller "tack vare dem" även engagemang inom samhälle. Just nu pågår insamling för mentor i skolan - jullovet nalkas. Det är svårt ibland att förstå arbetsgivarens drag med att avskeda men man påstår att skolorna fostrar våra avkommor vilket jag inte ser; Rätt för alla arbetare och medborgare dvs svenska europeiska eller utomeuropeiska invånarna, att söka vård, men vi blir aldrig jämställda, tyvärr, tycker jag som ser ljust på framtiden för mina barn och för alla andras naturligtvis, utan sjukvårdsförsäkring till trots.