Frågor & svar
Nyheter

Camilla 2011-12-20

Jag har inte haft problem karriärsmässigt utan har kunnat välja de arbeten som jag ansett intressanta. Inga problem med föräldraledighet heller. Mina chefer har varit mycket förstående. Däremot har jag vid ett tillfälle fått en felaktig låg lönehöjning med hänvisning till att jag var föräldraledig det året lönen gälllde (det stämde inte, för det var året innan). Chefen vägrade dock ändra sin lönesättning. Har inte kvar den chefen i dag.