Frågor & svar
Nyheter

Christina 2011-12-20

Nej föräldraledigheten har inte varit gynsamm för karriären.Har fått gå ner i lön och acceptera en annan befattning bara för att kunna arbeta i samma stad efteråt och att ha möjlighet att vara med mitt barn.