Frågor & svar
Nyheter

Ji 2011-12-20

Ja, negativt. Jag fick barn när jag var nydisputerad, och innan jag kommit ut på arbetsmarknaden. Jag var tvungen att välja familj eller karriär, åtminstone satsa på det ena och riskera det andra. Som organisk kemist och kvinna är kombinationen svår (i alla fall om man inte vill utsätta sitt växande barn för en massa kemikalier).