Frågor & svar
Nyheter

Josefine 2011-12-20

Eftersom jag doktorerar har knappast föräldraledigheten varit till fördel för karriären, åtminstone inte lönemässigt. På grund av doktorandstegen ökar ju lönen först när man har uppnått vissa "steg", såsom 25, 50 och 75% av studietiden. I och med föräldraledigheten skjuter man höjningen framåt i tiden - och släpar efter i lön. Dubbelt bestraffad blir man, om man som jag har engagerat mig i studentkåren och därför får min forskarutbildningstid förlängd med motsvarande antal arbetsdagar. Detta gör att tiden för löneförhöjningen skjuts framåt ytterligare i tiden. Doktorera fort som tusan (d.v.s. ingen föräldraledighet), engagera dig inte i någonting utöver ditt eget projekt och publicera så mycket som möjligt är det enda som gäller på universiteten. Tack och ajöss - efter disputationen flyr jag någon annanstans.