Frågor & svar
Nyheter

Maria Granberg 2011-12-20

Ja det är klart att karriären påverkas. Speciellt om man inte har en fast tjänst utan är projektanställd där varje insats handlar om att maximera sitt CV och vara så produktiv som överhuvudtaget möjligt. Det är svårt att starta om hela tiden; efter graviditet, föräldraledighet och sjuka barn. Bristen på sömn under småbarnstiden är också fatal för prestationen. Jag anser speciellt att gravidetetstiden borde tas i beaktning när man jämför forskningsprestation. Förutom att det händer otroligt mycket i kroppen som tar kraft när barnet växer så kan kanske viktiga delar av projektet inte genomföras i rätt tid för att det kräver att man är på lab eller måste lyfta. Det finns idag inget stöd via universitet eller forskningsråd för att stödja gravida forskarkvinnor som hindras i sitt arbete. Jag har försökt både på min heminstitution, fakultet och på Formas. Detta gör att projektet halkar efter under nästan ett år och även ens CV. Man missar kanske en hel fältsäsong. Min uppfattning är att en forskningskarriär på min institution inte går att kombinera med att ha små barn speciellt inte under FoAss tiden.