Frågor & svar
Nyheter

Ulf Björnholm 2011-12-20

Jag har varit pappaledig för mina två pojkar i över två år, och mitt intryck är att arbetsgivaren (regeringskansliet) ser det som en styrka, något som är positivt även för karriären. Personligen anser jag också att det är till nytta för alla aspekter av livet, man får erfarenheter som blir värdefulla också för jobbet. Föräldraledigheten har absolut inte varit mig till last i karriären - snarare tvärtom!