Frågor & svar
Nyheter

Lily Grey 2011-10-27

Se hur Norrköpings livsmedelsinspektion gör. Ett bra exempel på hur man kan avdramatisera och visa våra kontroller där "folket" finns. Vi gör detta för att öka öppenheten och som service till kommuninnevånarna. Och för att kontrollresultaten på www.norrkoping.se/livsmedelskontroll inte fått den besöksfrekvens som vi önskade när vi publicerade dem.