Frågor & svar
Nyheter

Karin V Ekerby 2012-11-29

Det är "konsumtionen som måste anpassas efter den långsiktigt hållbara produktionsförmågan hos ekosystemen, inte tvärt om." skriver Karin Å. Det är en fin tanke. Men med en ökande befolkning i världen blir då min fråga hur konsumtionen samtidigt kan minska och vem det är som ska minska den och ska då det frilvilligt eller med tvång?