Frågor & svar
Nyheter

Alexander 2012-09-22

Lena Ljungkrona-Falk "Kloka kommentarer från Bim Åkers men man häpnar över att Andreas Ehnfeldt avfärdar alla studier som visar på ökade risker för hjärt-kärlsjukdomar som osäkra enkätundersöningar!!" Jag läser till dietist just nu och är i slutskedet av utbildningen. Det vore väldigt intressant att få veta vilka studier du har i åtanke när du skriver sådär. När detta togs upp under utbildningen utgick man från ancel keys, och då tappar man såklart förtroendet. Tack på förhand