Frågor & svar
Nyheter

Andreas Eenfeldt 2012-09-22

Lena Ljungkrona-Falk, "man häpnar över att Andreas Ehnfeldt avfärdar alla studier som visar på ökade risker för hjärt-kärlsjukdomar som osäkra enkätundersöningar!!!" Istället för att häpna kan du väl bidra med en studie om sådana risker som - inte - är baserad på osäkra enkäter? Dvs en studie där man verkligen testat LCHF-liknande råd?