Frågor & svar
Nyheter

BMA 2012-09-22

Intressant att dietister inte har koll på de systematiska litteraturgenomgångar där riskfaktorers faktiska riskökning är i fokus. Oerhört partisk är man självklart också om man inte har full förståelse för analysprincipen och den automatiserade verksamhet som vår verksamhet på labben bygger på. LDL som används som det starkaste argumentet för att lågkolhydratkost skulle vara dåligt är en beräknad kvot som dessutom är oerhört känslig för interferenser. Därför är det ett väldigt svagt argument att påpeka risker i studier som bygger på i grunden delvis felaktiga antaganden. Det finns inga bra genomförda studier som tyder på att någon sammansatt kost skulle innebära minskad risk för hjärt och kärlsjukdomar, inga studier där markörer för blodfetter används som metod att mäta. Det närmaste man kommer är just den studien där diametern på blodkärl mättes över tid men det är otillräckligt att basera några antaganden på.