Frågor & svar
Nyheter

Kim Bergström 2012-09-20

Håller med dig på alla punkter, Lena. De utbildade personer som jobbar på kostområdet som jag pratat med säger i princip att LCHF kan fungera, precis som många andra dieter, i de flesta fall för att de som går på dieten går från att inte ha haft koll på vad de äter till att ha koll på vad de äter. Potentiella medicinska fördelar med LCHF är få, och för få människor, medan de potentiella riskerna är fler, för fler människor. En av de stora riskerna är att när personen ifråga inte orkar följa dieten längre (vilket händer för de flesta) som blir resultatet en kost som är ännu sämre än innan. Men det största problemet som jag ser det är de globala, etiska rättviseaspekterna och hållbarhetsargumenten. LCHF kan svårligen bli en miljömässigt och klimatmässigt hållbar diet för annat än en liten minoritet. Att det sen för många blivit religion med LCHF är ju en annan sak ...