Frågor & svar
Nyheter

Lena Ljungkrona-Falk 2012-09-20

Kloka kommentarer från Bim Åkers men man häpnar över att Andreas Ehnfeldt avfärdar alla studier som visar på ökade risker för hjärt-kärlsjukdomar som osäkra enkätundersöningar!!! Att sen framhålla enstaka studier på ett litet antal personer som ätit LCHF och fått minskad åderförkalkning i halskärl som argument för att LCHF generellt minskar riskerna visar bara på hans brist att värdera olika typer av studier. Jag är övertygad om att en del personer mår bra på LCHF och tycker sig ha hittat sin "metod" och de får inga negativa konsekvenser. De flesta patienter som man som dietist träffar och säger att de äter LCHF lägger mest till smör och grädde men "unnar sig" öl, kaffebröd etc. på helgen eller i andra sociala sammnhang, vilket leder till kraftigt förhöjda blodfetter hos flertalet. Andreas Ehnfeldt har själv sagt att "svårigheten med LCHF för många är följsamheten". Det skulle jag vilja påstå gäller de flesta specialkoster och det är det man arbetar med som dietist att kunna individualisera kostråden så att man kan inlemma dem i sin vardag. Lena Ljungkrona-Falk, leg.dietist