Frågor & svar
Nyheter

Stefan Sandberg, Lic.PT och Lic.KR 2012-09-23

Lena Ljungkrona-Falk "Kloka kommentarer från Bim Åkers men man häpnar över att Andreas Ehnfeldt avfärdar alla studier som visar på ökade risker för hjärt-kärlsjukdomar som osäkra enkätundersöningar!!" Lena, istället för att häpnas sluta lita blint på osäkra observationsstudier och börja titta på den riktiga vetenskapen bakom lågkolhydratkost! Jag citerar: "Resultaten visade att lågkolhydratkost gav betydelsefull viktnedgång i både korta och långa studier, likaså minskade BMI, midjeomfång och blodtryck på ett fördelaktigt sätt. När det gäller blodfetter sågs en tydlig positiv effekt med ökning av HDL och minskning av triglycerider. När det gäller LDL så delade man upp studierna i olika längd och man såg då att LDL ökade marginellt i studier upp till 6 månader och minskade i studier som varade 12-24 månader. Fasteglukos, HbA1c och fasteinsulin minskade på ett fördelaktigt sätt trots att det inte rörde sig om diabetespatienter."//Anders Tengblad, MD * F. L. Santos et al. Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low carbohydrate diets on cardiovascular risk factors. Obesity reviews, 2012