Frågor & svar
Nyheter

daniel k 2012-09-20

på debatten ovan verkar det som om det til syvende og sidst är upp till den enskilde att känna efter vad som känns bra. LCHF är en ny diet där konsekvenserna på sikt inte är helt tydliga. Å andra sidan är den traditionellt rekommenderade kosten inte densamma som för 20 eller 40 år sedan då ändrade produktionsmönster, förpackning av mat och nyframavlad mat rimligen bör ha förändrat risker och fördelar med dem. Det är fint med valmöjligheter då olika diet passar den enskilde olika bra,men fokus bör också vara på att följa upp hur dieten påverkar den enskilde.