Frågor & svar
Nyheter

Cecilia 2012-05-25

Stora Vindkraftparker är ytterligare ett experiment med natur och människa. Hur kommer vi att påverkas vi som ofrivilligt fått ett stort antal 2-3 MW verk runt om oss? Med ca 1200 meter till närmaste snurra upplever vi nu vår boendemiljö som förstörd framförallt nattetid när vi drabbas av ett konstant tryckande o ibland vibrerande dovt motorljud, även när propellern står stilla. Det verkar vara motorer/hydralik/fläktkylning odyl som förstör vår nattro. En tragisk tillsynsmyndighet i form av Länsstyrelsen gör ingenting och det enda vindkraftbolaget ska göra är en ytterst tvivelaktig ljudmätning där dBA mäts vid tre valfria punkter intill de 22 verken i parken för att sedan omräkna teoretiskt till vad som kan tänkas vara ljudnivån vid vår husknut! Ingen ordentlig uppföljning alltså och ingen mätning av lågfrekventa ljud och vibrationer! SKANDAL! I sommar monteras ytterligare ett 30-tal verk upp på berget mittemot. Vad ska vi ta oss till, alla vi som drabbas såhär?