Frågor & svar
Nyheter

Erik Lager 2012-06-13

Har flera vindkraftverk inom två kilometer, har aldrig upplevt några besvär eller störande ljud. Hör dock både tåg och biltrafik trots att jag bor på landet. Sanslöst att det ska utredas så mycket kring etablering av vindkraft när vägar/järnvägar/kraftledningar och annat som bullrar byggs mycket lättare.