Frågor & svar
Nyheter

Ljudexperten 2012-05-25

vindkraft placeras fel idag, för nära bostäder och i tysta områden - systemfel. Myndigheter trycker på, liknar läget med influensavaccinet, riskerna för befolkningen och ekosystemen underdrivs och marginaliseras till förmån för de politiska målen.