Frågor & svar
Nyheter

Nils-Evert Erlandsson 2012-05-24

Efter vattenkraften är vindkraften det efekivaste förnyelsebara enerislaget vi har att tillgå. Mer kommer. Kärnkraften är en parantes i brist på bättre vetande.