Frågor & svar
Nyheter

Per Johansson 2012-10-06

För de största vindkraftverken måste skyddsavståndet göras betydligt större. Om verkets totalhöjd, dvs inkl turbin, överstiger 150 m måte det förses med vitt intensivblinkande varningsljus. Detta fördärvar skymning, natthimmel och gryning på flera kilometers avstånd.