Frågor & svar
Nyheter

Albert 2012-10-26

Nu var jag i och för sig en gammal stofil redan när jag gick ut högstadiet men detta med fejjan och dylikt begriper jag mig inte på. Varför ska man outa sitt privatliv i tid och otid. Detta nya arbetskrav att privat liv och arbete ska flyta ihop, ter sig obegripligt?