Frågor & svar
Nyheter

Anonym 2012-11-23

Ja, av min närmaste chef, genom att tvinga mig jobba under min kompetens och förmåga, trots att möjlighter, chanser finns för en jämn, objektiv fördelning av arbetsuppgifterna mellan enhetens medarbetare. Han, liksom många andra chefer inom statlig sektor, har mer och mer tyraniska uppträdande vid hantering av sina chefsuppgifter, favoriserar en liten "slickargrupp" och utfryser den verkligt kompetenta gruppen. Detta är oerhört förnedrande mot mig och mina kolleger som är lojala mot arbetsgivaren och jobbar med högre kompetens och lägre lön än chefens sympatier. Som resultat blir en snedvriden lönesättning, kränkande särbehandlingar, allvarliga sociala problem som oftast ligger under ytan och exploderar vid minsta provokation. Lönegapet mellan å ena sidan chefer plus sina sympatier och å andra sidan baspersonalen ökar på skrämmande sätt för varje dag. Det är skrämmande att detta sker med utnyttjande av "individuella lönesättningen", vilket har blivit ett verktyg för chefer att göra som de vill, att favorisera sina sympatier. Det är klart att väldigt många av oss upplever som trakasserade, kränkta av det uppkomna läget, som följd av, för den offentliga sektorn, nuvarande utopiska lönesystem.