Frågor & svar
Nyheter

Anonym 2012-11-23

Jag har upplevt mobbing från min chef det här sista året. Det har känts som att hen vill "frysa ut" mig helt enkelt, få mig att sluta. Flera händelser under året har verkligen fått mig att känna mig ovälkommen på jobbet. Jag är dock inte ensam med att ha samarbetssvårigheter med denna chef, flertalet på vår arbetsplats har fårr uppleva det. Hen har varit väldigt enväldig, inte lyssnat på oss, utan kört genom sin vilja. En chef måste ju ha "skinn på näsan" men man måste också kunna lyssna och vara lyhörd mot dem man är chef över. Man måste kunna ge sig, och till och med erkänna sina fel när det behövs. Ingen är ju perfekt. Denna chef har nu slutat (av helt andra orsaker) och jag upplever tyvärr att nästa chef har blivit "färgad" av den första i sitt förhållande till mig. Men jag hoppas att jag orkar jobba kvar och visa att jag inte är så som chefen tror! Jag tycker att man ska kunna säga ifrån när man ser att man behandlas orättvist, utan att chefen börjar trakassera en för det!