Frågor & svar
Nyheter

Anonym 2012-11-26

Jag har under en följd av år blivit utsatt för olika former av mobbning. Det har gällt tjänstetillsättningar där jag lämnat ansökan men inte ens fått något svar- än mindre kallats till intervju, organisatoriska förändringar där jag körts över utan vidare, lönesamtal med ett nonchalant bemötande, upprepade hot om uppsägning med tveksamma argument osv. Vid ett av dessa tillfällen anlitade jag Naturvetarna för att få hjälp, men ombudsmannen ifråga hade en tydlig intressegemenskap med vederbörande chef, och chefer överhuvudtaget, så det ledde ingenvart. F n är jag sedan länge tjänstledig eftersom jag inte orkar med att vistas på arbetsplatsen. Det värsta är väl att det i grund och botten inte handlar om enstaka chefer och min person, utan om en dålig ledningskultur där de tongivande cheferna utgör ett kotteri som ger stöd åt varandra i dessa typer av ageranden. Med påföljd att inte bara jag utan en majoritet av kollegerna idag har väldigt litet förtroende för ledningen.