Frågor & svar
Nyheter

Anonym 2012-11-26

Jag har en chef som tydligt favoriserar vissa av mina kollegor. Mig har hon valt att inte tycka om och behandlar mig därefter, vilket också påverkar min lön. Hennes standardreplik är att "vi har talat förbi varandra" som ett sätt att visa på att hon inte tycker om mitt sätt att arbeta - då spelar det ingen roll att jag följer tidigare tagna beslut eftersom hon gärna ändrar sig och glömmer bort vad som har sagts. Hon är också mån om att påpeka att jag har flera barn, även i lönesamtalet, på ett sätt som visar att hon förutsätter att jag gör ett sämre jobb på grund av detta, även om jag arbetar heltid, levererar det jag ska och ytterst sällan VAB:ar. Kort och gott är det kört för mig att göra ett bra jobb, även om viljan finns...