Frågor & svar
Nyheter

Anonym kvinna 2012-11-23

Jag har arbetat på både mansdominerade och kvinnodominerade arbetsplatser och kan konstatera att mansdominerade arbetsplatser är de i särklass värsta när det gäller trakasserier på arbetsplatsen. När det gäller sextrakasserier är det enligt min erfarenhet enbart på mansdominerade arbetsplatser som de förekommer. Om man utsätts för trakasserier på en arbetsplats skall man INTE tiga och lida. Försvara dig genom att utsätta den som trakasserar dig för samma metoder som han/hon använder sig av. Våga konfrontera den/de som trakasserar dig och förklara att du inte tänker finna dig i att bl trakasserad. Om det inte hjälper, kontakta arbetsledare, chef, arbetsgivare eller fackförening. Hjälper inte heller detta så återstår bara att lämna arbetsplatsen.