Frågor & svar
Nyheter

Anonym statstjänsteman 2012-11-23

På min arbetsplats bedrevs svågerpolitik av värsta slag; de som chefen gillade fick högre lön, sin vilja igenom och mindre arbetsbelastning. Ingen vågade öppet protestera då man i så fall fick andra uppgifter, blev inkallad till chefen för samtal och fick gliringar om det. Detta bidrog till en arbetsplats där svkaller till chefen (om vilka som inte var nöjda) premierades, de som grät hos chefen fick bättre villkor och vi som höll ned huvudet och bara arbetade på blev illa behandlade och i vissa fall t.o.m. mobbade. Nu har chefen gått i pension och vi hoppas på en bättring, men skadan är tyvärr redan skedd och stämningen är i botten.