Frågor & svar
Nyheter

Bo Seving, förhandlingschef, Naturvetarna 2012-12-07

Tack för alla kommentarer som har kommit in i denna viktiga fråga. Låt oss slå fast att trakasserier och kränkningar i arbetslivet inte är acceptabelt. Arbetsmiljölagen är tydlig med att det är arbetsgivarens ansvar att alla mår bra och att ingen blir utsatt för kränkningar på jobbet. Att det ändå förekommer vittnar kommentarerna om. En slutsats man kan dra är att direkt ta tag i saken och inte låta oenigheter eskalera och utvecklas till konflikter. Här har chefen ett stort ansvar. Det har Naturvetarna tagit fasta på och anordnar regelbundet utbildningar och seminarier om konflikthantering för chefer. I det ligger att skapa en arbetsmiljö som förebygger konflikter och trakasserier. Läs mer i artikeln där två ombudsmän på Naturvetarna intervjuas. Länken hittar du i anslutning till Månadens fråga ovan. Där visar vi hur man som individ kan agera om man känner sig utsatt. I första hand kontaktar du skyddsombudet på arbetsplatsen. Om det saknas ringer du Naturvetarnas jour.