Frågor & svar
Nyheter

Clarissa 2012-11-23

Ja har blivit kallat för en "rysshoran" bakom minn rygg av en alkoholpåverkad medarbetare på en årlig firmafest. Det fick jag vetskåp om senare, vågade anmäla honom till HR-chef efter en uppmuntran av en annan kollega. HR-chefen talade med några vittnen och det var bekräftat. Mannen fick en skriftlig erinran och en varning om att vid ev. nästa tillfälle av en olämpligt beteende kommer det att ske rättsliga påföljder. tillfälle