Frågor & svar
Nyheter

Förbannad 2012-11-23

Otrevligt när en chef kommer med personliga hot. Tyvärr inte första gången varken mot mig eller flera av mina kollegor. Pågick i många år pga en hopplöst inkompetent skolledning.