Frågor & svar
Nyheter

Greta 2014-02-11

Min före detta handledare baktalar mig, både på den arbetsplats där vi båda arbetar, och i kontakter med andra forskare inom mitt fält. Han blockerar tillgång till forskningsmaterial, och flera medlemmar i hans grupp har en längre tid undvikit att prata med mig. Jag har försökt ta reda på vad som är problemet och åtgärda det, men alla försök att reda ut situationen leder till personangrepp på mig. Det finns ingen vilja att skapa en bättre arbetssituation. Därför har jag valt att lämna den här arbetsplatsen och söka jobb på annat håll. Jag ser fram emot att lämna, men tycker det är synd att offentliga arbetsgivare inte anstränger sig mer för att skapa en bra arbetsmiljö.