Frågor & svar
Nyheter

Ibland fungerar det att gå till personalchefen 2012-12-04

Jag, mina kollegor och min chef var iväg efter jobbet, i slutet av kvällen var chefen den enda som var packad och jag upplevde att han gjorde ett närmande på mig. Jag valde att inte säga något men tyckte det som hänt var obehagligt. Bara att se sin chef packad är ganska otrevligt, speciellt när man är ny på jobbet. Händelsen ledde till att jag undvek min chef så gott jag kunde under drygt ett år. I samband med andra saker jag inte var nöjd med gick jag till personalchefen och berättade allt jag tyckte var fel med min chef. Den här händelsen tog hon fasta på och drev vidare. Jag fick berätta min upplevelse för diverse personer och till slut även för min chef. Personalchefen var med vid alla möten och det var inte alls trevligt efter jag hade berättat för min chef. Men sähär i efterhand känns det mycket bättre. Jag har slutat undvika min chef även om jag fortfarande inte har så stort förtroende för honom. Den här händelsen är ingenting mot vad många av er andra upplevt men jag ville visa ett exempel på att man ibland får hjälp när man berättar för någon högre upp i hierarkin. Jag kan också säga att jag fick ett förtroende för personalchefen, utan det hade jag aldrig gått så långt. Jag hade tex aldrig satt mig ensam med min chef för att prata om det här utan henne, eftersom jag vet att han kan säga precis vad som helst i en sådan situation.