Frågor & svar
Nyheter

Lisa 2012-11-23

Som ung nyutexaminerad magister i kemi blev jag introducerad till en av laben på min första arbetsplats. Det var bara det att mannen som fått i uppdrag att göra introduktionen var mer intresserad av min bakdel än själva introduktionen. Jag fick höra hur trevligt det var med unga "ärtiga" tjejer i industrin och som bevis på hans uppskattning fick jag ett ordentligt nyp i ändan.. Efter den dagen satt jag inte min fot på det labet igen!