Frågor & svar
Nyheter

Mikaela Rosander 2012-11-25

Jag blev utsatt for sexuella trakasserier pa mitt forsta riktiga arbete efter examen. En kollega till mig, som i mycket var min handledare (och darav var jag i beroendestallning) borjade tafsa pa mig. Det kunde vara en hand pa laret, sexuella anspelningar, eller nar han satte sig gransle over mig. Alltid skrattande, som om han skamtade. Men det var otackt. Jag blev sa chockad de ganger det hande att jag istallet for att saga stopp forsokte skamta bort det. Efterat onskade jag saklart att jag skulle sagt eller gjort nagot men man vet aldrig hur man reagerar i en sadan situation pa forhand. Istallet undvek jag honom. Och hade overseende for att han nog var ur balans da han gick igenom en skilsmassa. I efterhand en valdig larorik upplevelse, framforallt for att jag trodde jag skulle reagera pa ett helt annat satt an vad jag gjorde. Mikaela (Ps ursakta franvaro av en del bokstaver men jag skriver fran Bangkok pa thailandsk dator Ds)