Frågor & svar
Nyheter

Nora Sandström 2012-11-23

Jag anser att jag blir utsatt för kränkande särbehandling av min chef. Hon har förbjudit mig att arbeta på laboratoriet för att hon inte anser att mina analyser blir korrekta nog. Jag hade flera sanmtal med henne plus HR och fackrepresentant, men det hjälpte inte vad jag sade de övriga tog hennes version för den sanna. Nu återkommer hon gångn på gång till att det inte går att ha en person som inte laborerar i gruppen, och att det inte går att försvara för de högre upp i hierarkin. Nu senast när jag bad om ett möte för att diskutera mina arbetstider sade hon att hon har velat ha bort mig ända sedan hon tog över som chef för 1 1/2 år sedan. Hon sade ochså att det har varit en "lång, plågsam väntan" på att jag skall bli omplacerad men att ingenting har hänt. Jag har varit sjukskriven 25 % sedan i maj, och nu har jag fått 50 % sjukskrivning från första december. Min chef kommer ofta med små gliringar mot mig, flera andra i gruppen märker det också. Även om kraven uppifrån är stora och det är svårt att vara kvinnlig mellanchef, får väl inte en chef vara hur elak som helst och ta ut det på en enskild medarbetare.