Frågor & svar
Nyheter

anonym 2012-11-24

Trakasserier av chefen: definitivt. Kränkande särbehandling, tja kanske. Har själv drabbats svårt av en chef som vid ett otal tillfällen betett sig på märkvärdigt översittande sätt, svårt att tolka som annat än ren psykopati. Många kollegor har drabbats direkt betydligt värre än jag men jag har helt enkelt inte stått ut utan sökt mig därifrån. Fackligt engagerade har drabbats extra hårt. En chef som ständigt negligerar de synpunkter som inte passar, Som betonar gång på gång nåt så märkvärdigt otidsenligt som -"Jag är din chef. Jag behöver inte lyssna på dig." En chef som verkar helt omedveten om missnöje genom att helt enkelt vägra se, som hellre gång på gång tar in lojala dyra legoknektar än lyfter och uppmuntrar de egna medarbetare som inte fullständigt fogar sig i diktaturen. Vår förvaltning gör säkert enorma förluster på detta, inte minst genom minskad arbetslust och stressrelaterad ohälsa.