Frågor & svar
Nyheter

Anna 2012-05-28

Jaha. Vem är det egentligen som kräver övertid? Är det verkligen chefen/kunden/organisationen eller är det möjligtvis kanske du själv som ställer högst krav...? En kunna skapa en god arbetsmiljö inkl lagom arbetslast bygger på att var och en kan säga ifrån, och dessutom själv hålla en lagom ambitionsnivå. Tre frågor: 1) Du som jobbar över, är det för att du själv faktiskt sagt ja till för mycket, för att du själv tar stort ansvar, är lojal och kanske dessutom tycker det är kul? 2) Är det lojalt och ansvarsfullt att vara med och skapa en arbetsplats där medarbetarna alltid har för mycket...? 3) Är det okej att seriöst ta upp frågan om alltför många arbetsuppgifter? Tas det på allvar? Om inte, varför inte?!? /tänkande icke fackligt aktiv medmänniska