Frågor & svar
Nyheter

Eva 2012-05-26

Jobbar på ett litet företag i medicinteknikbranschen, vi jobbar hårt för att kunna expandera verksamheten. Under 2012 har jag hittills haft en genomsnittlig arbetstid på ca 12 timmar per dag.