Frågor & svar
Nyheter

Ingela 2012-05-25

Jag har många kvällsmöten i min tjänst (1-2 kvällar/vecka) på kommunen. Problemet är att jag inte har övertidsersättning, utan tar ut kvalificerad övertid i tid. Då har jag svårt att hinna med ordinarie arbete på dagtid. Ingen långsiktigt hållbar situation med oreglerad övertid eller kompensation för övertid i tjänsten. Känner mig ofta otillräcklig för att jag inte hinner med jobbet, men det beror alltså på kvällsarbete.