Frågor & svar
Nyheter

Margit 2012-05-27

Ja, för mycket, ffa för att det är konstant för mycket. Pga småbarn går jag hem i tid varje dag, men kompenserar genom att komma tidigare på morgonen. "Borde" jobba kvällar oftare än jag gör, men orkar inte. Jobbar i snitt 8-10 timmar extra varje vecka. Därtill mycket pressade dagar då bara det som är viktigast för stunden prioriteras. Det finns ingen möjlighet att ta ut förtroendetid, det skulle bara leda till ännu mer stress. Jag jobbar på ett CRO-företag.