Frågor & svar
Nyheter

Stefan 2012-05-26

Nej jag jobbar inte mycket övertid. Jag jobbar i en kommun. Ibland kan det bli tal om möten på kvällstid, liksom aktiviteter på stan utanför kontoret t.ex någon helg. Vi har ett bra flextidsavtal, en bra inställning till avtalet, "egen tid" och har möjlighet till övertidsersättning i form av ledighet eller extra lön om så krävs. Det går också att säga ifrån till chefen om det hopar sig med arbetsuppgifter, eller känns mycket, får då ofta stöd för att kunna klara av pressen. Det har fungerat för mig.